Éváthallgatás az Amerikai Egyesült Államok Florda Institute of Technology egyetemén ösztöndíjjal és amerikai BSc diploma megszerzésének lehetőségével; 2010-2011 tanév II. félévtől

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 6.

Pályázat leadása: IB316/a (IIT adminisztráció, Góczán Pálné)

Rövid leírás: Az EU által finanszírozott ösztöndíj lehetővé teszi a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) villamosmérnöki és mérnök informatikus BSc képzéseiben részt vevő hallgatók számára, hogy a tavaszi és őszi féléveket a Florida Institute of Technology FIT egyetemen töltsék (2010/2011 és 2011/12 tanévek). A program hallgatócsere formájában zajlik, az érkező amerikai hallgatók számával megegyező (2-3) hallgató nyerhet ösztöndíjat (1000 Eur/hónap és 1000 Eur utazási támogatás). A BME VIK hallgatói nem fizetnek külön tandíjat a csereprogramban történő részvétel esetén. Amennyiben a kiutazó hallgató BME VIK-en megszerzett kereditjeinek elismertetése és a kinti sikeres tanulmányai során szerzett kreditek ezt lehetővé teszik, valamint a fogadó FIT intézmény ehhez hozzájárul, a hallgató megkapja a FIT BSc diplomáját is.

Kérjük olvassa el az alábbiakat figyelmesen, ha kérdése van (bátran) keresse meg Dr. Kiss Bálintot a program koordinátorát személyesen vagy emilben!

 1. Általános feltételek
 2. Jelentkezés

Általános feltételek a BME VIK hallgatói számára a programban történő részvételhez

1. PÁLYÁZÁS FELTÉTELE: A programban csak a BME VIK nappali tagozatára a villamosmérnöki vagy mérnök informatikus szakra beiratkozott és tanulmányaik legalább első öt félévét sikeresen elvégzett magyar vagy EU állampolgárságú hallgatók vehetnek részt. A kiutazás feltétele még a 2010/2011 tanév őszi félévének sikeres lezárása.

2. TANDÍJ: The BME VIK hallgatói a programban történő részvételért külön tandíjat nem fizetnek.

3. ÖSZTÖNDÍJ: A BME VIK jelentkezést követően kiválasztott hallgatói az FIT egyetemen töltött időszakra 1000 Eur/hónap ösztöndíjat kapnak (tört hónapra ennek arányos részét). A kiválasztott hallgatók ezen felül egyszeri, maximum 1000 Eur utazási támogatást kapnak, amely kizárólag egy darab repülőjegy (Budapest - Melbourne (Florida) - Budapest) költségére használható fel. A hallgató az ösztöndíjjal finanszírozott időszakra tanulmányi szerződést köt a BME VIK-kel.

4. NYELVTUDÁS: A kiutazó hallgatónak TOEFL nyelvvizsgával kell rendelkeznie, melynek eredménye el kell érje az FIT által megkívánt szintet (minimális pontszámok: paper-based - 550; CBT - 213; iBT - 79). A TOEFL nyelvvizsgát egész évben le lehet tenni a magyarországi vizsgacentrumokban, a nyelvvizsgán történő részvétel költségeit nem térítjük. A nyelvvizsga sikeres letételéről (a megfelelő pontszámot kell elérni) szóló igazolást 2010. szeptember 30-ig kell lehetőség szerint a leadott pályázathoz csatolni (elektronikus viszga esetén a FIT-ra az eredmény közvetlenül is megküldhető).

5. TÁRGYELISMERÉS: A BME kiutazó hallgatói számára az FIT az ottani tanulmányokat igazoló ún. "transcript" dokumentumot bocsát ki. A kint hallgatott tárgyak elismerését a BME-n ennek alapján a BME vonatkozó szabályzatai szerint kell lebonyolítani.

6. BIZTOSÍTÁS: A kiutazó hallgatónak tartózkodásának teljes időtartamára egészségügyi, baleset és felelősségbiztosítást kell kötnie. Ennek költségei az utazó hallgatót terhelik.

7. KIZÁRÁS ÉS FEGYELMI ÜGYEK: A programban résztvevő hallgatók betartják mind a küldő (BME), mind a fogadó (FIT) intézmények vonatkozó szabályait és előírásait. Az órákat, gyakorlatokat és más tanulmányi foglalkozásokat rendszeresen nem látogató hallgató a programból kizárható, ösztöndíjának folyósítása leállítható. Ilyen döntés csak a partnerintézmények bevonásával és egyetértésével születhet.

lap teteje

Jelentkezés

A jelentkezés ingyenes. A jelentkezési dosszié az alábbi elemeket tartalmazza:

 1. kitöltött STARS Student Information Sheet,
 2. kitöltött Adatlap,
 3. egy angol nyelvű oktatói ajánlást (az adatlapra beírható),
 4. indexmásolat (a pályázathoz elegendő magyar nyelven),
 5. 400 szavas angol nyelvű Professional Background-ot, amely megnevezi a jelenlegi szakterületet (szakirányát, választható tárgyakat) és indokolja választását,
 6. 400 szavas angol nyelvű Statement of Purpose-t, amely az elérni kívánt szakmai és egyéb célokat esszé formájában dolgozza ki,
 7. 1 db színes igazolványkép,
 8. Angol nyelvű transcript az eddigi tanulmányokról osztályzatokkal (KTH-ban igényelhető) és a 2010 őszi félévben felvett tárgyak listája.
 9. TOEFL nyelvvizsga igazolás (pótlólag is benyújtható, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig).

A jelentkezési dossziét az IIT tanszéki adminisztrációján kell leadni: Góczán Ágnes, IB316/a.

Elvárások (döntési szempontok, többek között) :

 1. Tanulmányi átlag
 2. Angol nyelvtudás

FIGYELEM: A program keretében az Amerikai Egyesült Államokba utazó magyar és egyes EU állampolgároknak tanulmányi vízumra van szükségük. Az ehhez szükséges nyomtatványt az FIT állítja ki. A BME-t vagy az FIT-t semmilyen felelősség nem terheli, ha a BME hallgatója a vízum kiadásának megtagadása miatt nem tud kiutazni és tanulmányait ott nem tudja megkezdeni, így ösztöndíjától elesik.

TANULMÁNYI PROGRAM: A tanulmányi program egy félévre legalább 25 ECTS kredittel egyenértékű kell legyen. A tanulmányi program összeállításában a nyertes hallgatóknak segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy sikeres tanulmányok esetén a hallgatók megkaphassák a partnerintézmény BSc diplomáját. A nyertes pályázónak ezért egy minta alapján az eddigi tanulmányairól szóló angol leírást is be kell adnia, melyet továbbítunk a partnerintézmény felé.

lap teteje